Odgovori na zastupnička pitanja

50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Bibija Kerla

Samir Suljević

Jasna Duraković

Senad Hasanović

Jasmina Bišćević-Tokić

Haris Zahiragić

Danijela Kristić

Admela Hodžić

Arijana Memić

Segmedina Srna-Bajramović

Vildana Bešlija

Neira Dizdarević

Igor Stojanović

Bilsena Šahman