Odgovori na zastupnička pitanja

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vildana Bešlija

Jasmina Bišćević-Tokić

Jasna Duraković

Segmedina Srna-Bajramović

Vibor Handžić

Samir Suljević

Danijela Kristić

Amra Hasagić

Bilsena Šahman

Admela Hodžić

Mahir Dević

Hamed Aljović

Arijana Memić

Senad Hasanović

Dževad Poturak

Amra Junuzović-Kaljić

Elmedin Konaković

Elvis Vreto

Smiljana Viteškić

Neira Dizdarević

Igor Stojanović