Odgovori na zastupnička pitanja

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Danijela Kristić

Zastupničko pitanje upućeno KJP ZOI’84 Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o.
Odgovor:

Cjelokupan odgovor dostavljen zastupnici

Odgovor prilog:

Neira Dizdarević

Jasmina Bišćević-Tokić

Mahir Dević

Vildana Bešlija

Senad Hasanović

Sead Milavica

Smiljana Viteškić

Haris Zahiragić

Vibor Handžić

Jasna Duraković

Damir Nikšić

Arijana Memić

Zvonko Marić

Damir Marjanović

Elmedin Konaković