Odgovori na zastupnička pitanja

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vedran Jakupović

Elvedin Okerić

Neira Dizdarević

Bibija Kerla

Arijana Memić

Segmedina Srna-Bajramović

Zvonko Marić

Vibor Handžić

Danijela Kristić

Mahir Dević

Bilsena Šahman

Elvis Vreto