Odgovori na zastupnička pitanja

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Elvis Vreto

Zvonko Marić

Amel Mekić

Samir Suljević

Haris Pleho

Vedran Jakupović

Elvedin Okerić

Vildana Bešlija

Neira Dizdarević

Bibija Kerla

Senad Hasanović

Samra Ćosović-Hajdarević

Smiljana Viteškić

Arijana Memić

Danijela Kristić

Segmedina Srna-Bajramović

Mirza Čelik

Sabahudin Delalić

Aljoša Čampara

Damir Marjanović

Vibor Handžić

Bilsena Šahman

Mahir Dević

Igor Stojanović

Sead Milavica