Odgovori na zastupnička pitanja

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vibor Handžić

Zvonko Marić

Vedran Jakupović

Damir Nikšić

Elvedin Okerić

Danijela Kristić

Igor Stojanović

Samra Ćosović-Hajdarević

Dževad Poturak

Bilsena Šahman

Jasna Duraković

Senad Hasanović

Vildana Bešlija

Bibija Kerla

Elvis Vreto

Neira Dizdarević

Segmedina Srna-Bajramović

Arijana Memić

Aljoša Čampara

Jasmina Bišćević-Tokić

Admela Hodžić

Samir Suljević

Mahir Dević

Smiljana Viteškić

Damir Marjanović

Elmedin Konaković

Sead Milavica

Hamed Aljović

Amra Junuzović-Kaljić

Mirza Čelik