Odgovor ministrice Brčić na neistinite navode potpredsjednice VTSV Ružice Jukić

Ministrica pravda i uprave u KS Lejla Brčić  obratila se Visokom sudskom tužilačkom vijeću (VSTV) s zahtjevom za demantij navoda koje je iznijela potpredsjednica VSTV-a Ružica Jukić koristeći društvene mreže.
Naime, potpredsjednica Jukić je u svom FB statusu, osvrćući se na nedavno održani Pravosudni forum koji je tretirao “Pravo na suđenje u razumnom roku”, iznijela slijedeće navode:
”Kantonalni sud Sarajevo je jedan od sudova, koji ima veliki nedostatak sudaca, te se VSTV godinama obraćao izvršnoj vlasti, kako bi se osigurala sredstva za imenovanje  nedostajućih sudaca. No još uvjek nije popunjena sistematizacija uz objašnjenje izvršne vlasti, da ne postoji novac za imenovanje nedostajućih sudaca. Tko trpi zbog toga? Trpe građani, jer su osuđeni da čekaju i po šest godina da se predmet riješi po žalbi”, kaže se u statusu potpredsjednice Jukić
 
U svom dopisu VSTV-u ministrica Brčić je između ostalog napomenula:” Mi smo se u više navrata obraćali VSTV BiH ukazujući na brojne probleme u radu pravosuđa, počev od neusaglašanosti regulative, neophodnih izmjena pojedinih propisa, posebno radi ubrzanja postupka imenovanja sudija, koje traje preko godinu dana, zbog čega se iz godine u godinu  gube obezbjeđena budžetska sredstva za rad pravosudnih organa”
Brčić je dalje navela kako Vlada KS vodi računa o svojim zakonskim obavezama, kao i ulozi u pravosuđu, posebno u smislu ostvarivanju uvjeta za njegov nezavisan, nepristrasan i efikasan rad.
 
“Ukupan iznos planiranih sredstava za rad pravosudnih institucija u 2016. godini  iznosio je 31. 506,400 KM,...dok je u 2019. godini taj iznos bio 37.908,571 KM, što je osnova za novo upošljavanje na 26 pozicija u organima pravosuđa u 2019. godini, od čega 23 u Kantonalni sud u Sarajevu, prema procjeni i zahtjevu predsjednika Kantonalnog suda.
Podsjećamo, 2018 godine su za Kantonalni sud u Sarajevu, po inicijativi VSTV-a BiH obezbijeđena namijenska sredstva za novo upošljavanje pet sudija. Vlada KS je dala saglasnost za prijem pet sudija, čime su se stekli uslovi da se započne zakonska procedura njihovog imenovanja. Međutim, isto od strane VSTV-a u toj budžetskoj godini nije realizirano, te obezbijeđena sredstva nisu iskorištena za predviđenu namjenu, Slična situacija se dešava u 2019. godini, pa  očekivani efekti uvećanja budžeta neće biti postignuti.
Prethodnih godina ukazivali smo u više navrata na činjenicu da se Kantonalni sud u Sarajevu suočava sa sve većim zaostacima u rješavanju predmet  što za posljedicu ima velika izdvajanja po osnovu izvršenja Odluka Ustavnog suda BiH, koji po apelacijama građana podnesenim radi dužine trajanja postupka pred sudovima u KS, koji obavezuju Vladu KS na isplate naknade na ime nematerijalne štete zbog kršenja prava na donošenje odluke u razumnom roku.
 
U 2018. dostavljena nam je 101 odluka Ustavnog suda BiH i ukupan iznos obaveza za ovu namjenu iz Budžeta KS je 1. 063, 732 KM…”
Uz skretanje pažnje na potrebu bržeg provođenja procedura za imenovanje sudija u skladu sa Zakonom o VSTV-u, Brčić je od VSTV-a tražila objavu demantija na navode dopredsjednice Jukić.
“…Budući da su sredstva za finansiranje uposlenih Kantonalnog suda u Sarajevu obezbjeđena u cjelosti prema potrebama iskazanim od strane ovog suda u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019., te imajući u vidu da ni u 2019. godini neće biti realizirana u planiranom iznosu, zbog dužine trajanja procedura imenovanja sudija od strane VSTV-a BiH (pet sudija), konstatacije navedene od strane dopredsjednice Ružice Jukić nisu utemeljene, pa Vas molimo da se navedeni tekst demantira od strane VSTV BiH.”, stoji između ostalog u odgovoru ministrice Brčić upućenom VSTV-u BiH.