Ministarstvo kulture i sporta

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je 2020. godine donio Izmjene i dopune Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovania sportskim klubovima kojim su uvedene pogodnost sportskim klubovima za otpis poreznih dugovanja nastalih do 2020.godine.

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Podnosim inicijativu za hitnu finansijsku pomoć ženskoj košarkaškoj reprezentaciji BIH kako bi otišli na Svjetsko prvenstvo. Potrebno im je 150.000,00 KM do ponedjeljka 15.08.2022. kako bi kupili avionske karte koje su uslov za odlazak, a dokaze o kupovi

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: “Na osnovu molbe uposlenika JU Biblioteke grada Sarajevo ljubazno molim za informaciju o isplati potraživanja uposlenika po osnovi tužbi iz 2009. godine, da li je planirana isplata i kada?”

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa više zastupnika (15.03.2022.)

Prihvata se inicijativa o institucionalizaciji saradnje na svim poljima, prije svega poljima kulture i sporta, ekonomije, obrazovanja, zdravstva i turizma sa javnim ustanovama i preduzećima koja djeluju na području Sandžaka.

Insistira se da nadležni organi Kantona Sarajevo periodično izvještavaju Skupštinu Kantona Sarajevo o realizaciji svih provedenih aktivnosti.

Skupština Kantona Sarajevo, smatra da je potrebno ustanoviti radno tijelo koje će koordinirati sve aktivnosti ove saradnje i da se kao takvo ugradi u Poslovnik o radu Skupštine Kantona Sarajevo.

Pošto je ustaljena praksa da sportisti u ekipama nemaju ljekarska uvjerenja, molim Ministarstvo sporta i kulture da dostavi spisak svih klubova registrovanih u Kantonu Sarajevo sa informacijom da li takmičari imaju ljekarska uvjerenja?

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: