Ministarstvo kulture i sporta

Inicijativa za planiranje sredstava u Budžetu Turističke zajednice KS i Budžeta KS za 2024. godinu za projektovanje i sufinansiranje I faze rekonstrukcije "Ljetne pozornice ilidža" zajedno sa općinom Ilidža u iznosu od 500.000,00 KM

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da li Min.kulture i sporta vrši preispitivanje vjerodostojnosti pravdanja dodijeljenih grantova prilikom raspodjele budžeta sportskim klubovima i savezima? Dali se prilikom raspodjele sredstava iz budžeta KS za 2023 godinu vodilo računa o ovom pitanju?

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa kojom se traži da se nevladinim udruženjima, fondacijama..odobri besplatno korištenje scenckih prostora i pratećih prostorija javnih ustanova KS u svrhu realizacije svojih umjetničkih projekata

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za donošenje posebnog zakona (Lex specialis) kojim bi se definiralo finansiranje institucijakulture sa nivoa BiH koje djeluje na prostoru KS iz budžeta KS, kao i njihova prava i obaveze po pitanju tog finansiranja i pravdanja utoška sredstava

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosim inicijativu da Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo, osigura besplatno liječničko osiguranje za perspektivne sportiste, odnosno reprezentativce i predstavnike države u svim sportov

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori