ZZO KS

Molim Vas da mi dostavite informaciju o broju žalbi koji ste zaprimili od korisnika vezano za real-izovani tender u 2022.godini za test trakice za mjerenje šečera koji je realizovan preko ZZOR FBIH.

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Podnosim inicijativu da se finansiraju troškovi nabavke kontinuiranih mjerača - senzora za mjerenje nivoa šećera u krvi za sve oboljele od dijabetesa tipa 1, kao što je regulisano u drugim kantonima.

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu zdravstvenog osiguranja da osiguraju povećanje broja odraslih osoba oboljelih od reumatskih bolesti koji će se liječiti sa biološkim lijekovima kroz postoj

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Poštovani, na osnovu molbe JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo dostavljam Prijedlog plana realizacije otvaranje dnevne bolnice za preventivni i terapijski program za pacijente sa posttraumatskim poremećajem, kao i pacijente sa stresom i traumom uv

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Pitanje vezano za amandmane na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osig. KS.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema Ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja za registraciju oralnog lijeka (sirup) Valganciclovir koji se koristi u liječenju citomegalovirusnih infekcija.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: