SVIM OPĆINAMA

Zastupnička inicijativa navedenim javnim organima za izmjenu i dopunu UREDBE O RADNOM VREMENU U ORGANIMA UPRAVE KANTONA SARAJEVO (Službene novine KS 39/17).

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključci Danijela Kristić (03.03.2021)

1. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, resorna ministarstva, nadležni zavodi i ustanove da shodno članu 19. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:24/17) donesu sve prostorne planove svih područja posebnih obilježja Kantona Sarajevo, a naročito Spomenika prirode Vrelo Bosne.
2. Rok za donošenje Prostornog plana područja posebnog obilježja Spomenika prirode Vrelo Bosne je 6 mjeseci, a ostalih prostornih planova 18 mjeseci.

Zastupničko pitanje: Molim da mi dostavite informaciju koliko je u vrijeme Covid pandemije raskinuto ugovora o najmu poslovnih prostora od strane Općina kao zakupodavca?

Zastupnička inicijativa upućena Ministarstvu komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i svim općinama na području Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori