sva ministarstva

Inicijativa A.Mekić

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Amela Mekića, prema Vladi, premijeru i ministrima, da se javne ustanove i javna preduzeća (čiji je osnivač Kanton Sarajevo) obavežu da se svim srednjoškolcima koji ne namjeravaju nastaviti dalje školovanje, kao i studentima nakon završenog fakulteta, omogući da obave pripravnički staž, najdalje u roku od 12 mjeseci, kako bi što prije stigli na tržište rada.

Zastupničko pitanje koje glasi:“Koje su komisije u Ministarstvima KS, imena članova i naknada za obavljanje funkcije člana te komisije”?

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa za vršenje javnih nabavki u Kantonu Sarajevo od privrednih društava koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Postavljeno na: 
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori