Pravobranilaštvo KS

Zastupničko pitanje: “Zašto se ne izvršava odluka- presuda Ustavnog suda vezano za obavezu isplae oštećenh radnika nekadašnjeg Sarabona i koje aktivnosti se poduzimaju da se radnici isplate?”

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

• Ovih dana čitamo u medijima tvrdnje Filmskog centra Sarajevo o pokušaju nelegalnog preuzimanja ovoga javnog preduzeća na Jagomiru. • Spominje se da iza tog zahtjeva stoji Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo. • S obzirom da se radi o veoma važn

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

“Molim da nadležne institucije, u skladu sa svojim ovlaštenjima, poduzmu potrebne aktivnosti za preuzimanje vrtića na Ilidzi (ul. Mlade Bosne 1a i ul. Abdulaha ef. Katamirije br 12) od strane JU Djeca Sarajeva.

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za angažovane osobe izvan sistema državne službe u kabinetima i ministarstvima Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
34.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Tražim od Vlade KS da dostavi informaciju o poduzetim aktivnostima po kolektivnim ugovorima organa uprave i sudske vlasti, te stanje tužbi sa pregledom isplaćenih i neisplaćenih iznosa...

Postavljeno na: 
34.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori