Općinski sud

Zastupničko pitanje: “Da li je tačna informacija da Općinski sud u Sarajevu nema sudskog vještaka kojeg bi angažovao u parnicama po pitanju centralnog grijanja?”

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori