Općinski sud

Inicijativa da se na nivou nadležnih organa formira radno tijelo koje će na mjesečnom ili tromjesečnom nivou, vršiti detaljnu analizu provođenja mjera i radnji iz oblasti nasilja u porodici, što će doprinjeti smanjenju takvih pojava

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Prema info.Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS podneseno je u 2022.god. 8.044 zahtjeva prema Općinskom sudu u Sarajevu za provođenje postupka prinudne naplate ili lišenja slobode zbog neplaćanja prekršajnih kazni u saobraćaju i to:..

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: “Da li je tačna informacija da Općinski sud u Sarajevu nema sudskog vještaka kojeg bi angažovao u parnicama po pitanju centralnog grijanja?”

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori