Ministarstvo unutrašnjih poslova

Zastupnička inicijativa “za pojačan policijski i nadzor Službe komunalnih redara u ul. Džamijska u cilju održavanja pješačke staze prohodnom za pješake”.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa vezana za nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara i planovima zaštite od požara, kao i nad provođenjem propisa o tehničkim normativima i standardima koji se odnose na zaštitu od požara.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa: “Molim da se u funkciju stavi viber broj na koji će gradjani moći na licu mjesta prijaviti Policijskoj upravi nepropisno parkirana vozila.”

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Periodične informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2019. godine

Periodične informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2019. godine