KJU za zaštićena prirodna područja

Zastupnička inicijativa za uspostavu posebnog sporazuma sa Općinom Ilidža kojim će biti definisan program načina upravljanja i održavanja prostora Stojčevca nakon prve faze uređenja koje se trenutno provodi.

Odgovor: 

Zastupnička inicijativa za izgradnju novog I većeg parking prostora na Vrelu Bosne, rekonstrukciju postojećeg i planiranje sredstava u Budžetu za narednu 2022. godinu.

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa: Molim Kantonalnu javnu ustanovu za zaštićena prirodna područja da na svojoj zvaničnoj web stranici objavi važeće Planove upravljanja za sva zaštićena područja.”

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za uređenje područja Dolina u MZ Rakovica kao i da se razmatri da taj lokalitet postane dio zaštičenog područja KS kojim bi upravljanje i održavanje prešlo u nadležnost “JU za zaštićena prirodna područja “ a sve nakon uređenja.

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Koje se aktivnosti poduzimaju na realizaciji stavke u iznosu od 200.000,00 KM u Budžetu KS za 2020. godinu za projekt uređenja područja Stojčevac?”

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: “Koliko je podnesenih i riješenih zahtjeva građana za isplatu obeštećenja, izgubljene dobiti zbog zabrane korištenja i raspolaganja zemljištem koje nije otkupljeno u vodozaštitnoj zoni „Sarajevsko polje“ u 2019/20. godini ...

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: