KCUS

Pitanje:Koliko kreveta za roditelje-pratitelje posjeduje Pedijatrijska klinika i da li je planirana nabavka novih kreveta, kako bi sto veci broj roditelji (u okviru raspolozivih prostornih kapaciteta) imali mogućnost normalnog boravka uz svoju djecu?

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zaključci sa XVII Hitne sjednice (15.03.2021.)

1. Najkasnije do 19.03.2021. godine pristupit će se hitnoj proceduri donošenja Izmjena i dopuna Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ušteda u Kantonu Sarajevo, a u cilju osiguranja preduslova za sanaciju ili ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih COVID pandemijom privrednim subjektima ukoliko zbog pogoršanja epidemiološke situacije bude neophodno donositi nove mjere zabrane rada.

Zaključci 25.08.2020

Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo je na 28. radnoj sjednici, održanoj dana 25.08.2020.godine, na prijedlog klubova zastupnika Naše stranke, Naroda i pravde, SDP-a BiH i NBL-Samostalni zastupnici, donijela i obavezuje Vladu Kantona Sarajevo sljedećim zaključcima (izuzev onih koji su u međuvremenu realizirani):

Z A K LJ U Č C I