KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA KS

• Molim Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, Agenciju za vodno područje rijeke Save Sarajevo, KJKP Vodovod i kanalizaciju Sarajevo i KJU za zaštićena područja da mi dostavite informacije o objektu restora

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori