JU Zavod za javno zdravstvo KS

Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu za javno zdravstvo FBiH da radnici i radnice zaposleni u sektoru trgovine budu stavljeni na listu prioriteta za vakcinaciju.

Pitanje: Da li je izvršena obavezna (proljetna faza) sistemske deratizacije na području Kantona Sarajevo, propisana Programom mjera obavezne preventivne sistematske deratizacije za period 2020. – 2022. godine?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema Ministarstvu zdravstva i Zavodu za javno zdravstvo KS za otvaranje šalter sale za uzimanje briseva (uzoraka) za potrebe kliničke mikrobiologije na području Općine Novi Grad Sarajevo.

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: