Agencija za državnu službu

" Molim Agenciju za državnu službu FBiH da mi dostavi spisak svih trenera za obuku Agencije u 2016. godini, kao i spisak trenera koji su vršili usluge obuke i iznose sredstava koji su im po tom osnovu isplaćeni (pojedinačan pregled)”.

Postavljeno na: 
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

" Da Agencija za državnu službu pripremi i na svojoj web stranici objavi dokument (uputstvo ili pojašnjenje), načina imenovanja konkursnih komisija za upražnjena radna mjesta državnih službenika, sa Liste eksperata Agencije ali i uopće konkursnih komisija

Postavljeno na: 
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

"Molim Agenciju za državnu službu Federacije BiH da mi odgovori po kojim kriterijima i na koji način se imenuju eksperti sa liste eksperata za učestvovanje u konkursnim komisijama za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika za nivo Kantona Sarajevo

Postavljeno na: 
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

"Molim Agenciju za državnu službu Federacije BiH, da mi dostavi spisak svih osoba koje se nalaze na listi eksperata za izbor rukovodećih kao i ostalih družavnih službenika za nivo Kantona Sarajevo kao i spisak eksperata koji su učestvovali u realizaciji j

Postavljeno na: 
15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori