Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu KJKP „Rad“ d.o.o.