Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu KJKP„Tržnice i pijace“ d.o.o.