Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2012. godinu, sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Ministarstva prostornog

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2012. godinu, sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo;

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen