Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Sarajevska filharmonija“ za 2012. godinu;