Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „MES - Međunarodni teatarski i filmski festival, Sarajevo“ za 2012. godinu;