Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Muzej Sarajeva“ za 2012. godinu;