Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo“ za 2012. godinu;