Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Biblioteka Sarajeva“ za 2012. godinu;