Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01. – 31.12.2012. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2013. godinu;

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01. – 31.12.2012. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2013. godinu;

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen