Najave

19.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo nije održana zbog nedostatka kvoruma, 08.01.2020:09:00