Mjere sanacije Smiljevića: Nema alarmantnih vrijednosti procjednih voda na deponiji

U funkciji uspostave prečistača procjednih voda sa lokacije RCUO Smiljevići u organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša prezentiran je “Izvještaj o obavljenim ispitivanjima procjednih voda na RCUO Smiljevići (juli 2018.-juni 2019.godine
Izvještaj je prezentirao stručni konsultant mr. Goran  Mirković, a jednogodišnje ispitivanje procjednih voda izvela je firma “TQM” d.o.o. Lukavac
. “ Rezultati naših ispitivanja ne pokazuju nikakve alarmantne vrijednosti ovih voda nego su u okviru očekivanih  za ovu vrstu i obim deponije",  istakao je Mirković
Ovo je  jedna od mjera definisana Programom sanacije odlagališta Smiljevići za period 2016.-2020.godina, a čija realizacija prethodi odabiru tehnologije prečišćavanja i izgradnji novog postrojenja. Uz to, preduslovi su izgradnja kanalizacionog kolektora Smiljevići - Zabrđe, smanjenje količina procjednih voda zbog dimenzioniranja postrojenja, te uspostavljanje recirkulacije filtrata na centralnom i novom čeonom dijelu deponije.