Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Puni naziv tačke: 

Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Prilog: 
Rezultat: 
Nije usvojen

Zaključak Skupštine

Za: 
0
Protiv: 
22
Suzdržan: 
6