Ministrica Karačić primila predstavnike Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom u KS-u

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Karolina Karačić primila je danas predstavnike Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS sa kojima je razgovarala o radu udruženja, kao i problemima i potrebama ove populacije u Kantonu Sarajevo. U okviru Koordinacionog odbora djeluje devet udruženja koja okupljaju osobe sa najtežim oblicima invaliditeta, a njihov rad se sufinansira budžetskim sredstvima Kantona Sarajevo sa pozicije ovog ministarstva.
Pristupačnost objektima i sredstvima javnog prijevoza, te obezbjeđenje ortopedskih  i drugih pomagala, samo su neke od potreba ove populacije navedene na sastanku ministrici Karačić. Tom prilikom je ukazano i na potrebu da se izjednače prava svih osoba sa invaliditetom bez obzira na uzrok nastanka invalidnosti.
 „Zakon o o socijalnoj  zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom KS daje nam sigurnost da će Kanton i dalje podržavati naš rad i projekte koje realizujemo. S druge strane, Koordinacioni odbor, i udruženja pojedinačno, su spremni da u saradnji sa Vladom i resornim ministarstvom i dalje aktivno rade na stvaranju jednakih mogućnosti za sve osobe s invaliditetom, a u skladu s principima koji su proklamovani u konvenciji o njihovim pravima“, istakao je ovom prilikom predsjednik ovog odbora Fikret Zuko. 
Na sastanku je  istaknuta dobra saradnja Ministarstva sa udruženjima i partnerski odnos o svim pitanjima koja su od interesa za populaciju osoba sa invaliditetom. U tom smislu je pomenuta i zajednička saradnja na izradi Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2015-2017. godina, a čije će usaglašavanje i slanje u dalju proceduru biti realizovano u narednom periodu.
Ministrica Karačić je kazala da će Ministarstvo nastaviti sa politikom stalnog poboljšanja položaja i zaštite osoba sa invaliditetom u skladu sa njihovim prioritetnim potrebama, te da će zajedničkim djelovanjem stvarati ambijent u kojem će ove osobe u što manjem broju biti korisnici socijalne zaštite a što više, kroz različite angažmane, biti integrisane u sve tokove društva.
„Princip rada u našem Ministarstvu je da se o zaštiti i pravima osoba s invaliditetom ne raspravlja bez konsultacije s vama i toga ćemo se pridržavati i u buduće“, istakla je ovom prilikom ministrica Karačić, te pozvala predstavnike udruženja da budu inicijatori i partneri Ministarstvu u kreiranju svih budućih akata od značaja za ovu populaciju.