Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice KS poziva na konsultacije o Prednacrtu zakona o ekonomsko-socijalnom vijeću na području Kantona Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je pripremilo i na svojoj web stranici objavilo Prednacrt zakona o ekonomsko-socijalnom vijeću na području Kantona Sarajevo.
Ovom prilikom, Ministarstvo poziva sva zainteresirana lica da uzmu učešća u konsultacijama.
Primjedbe, prijdloge, sugestije i mišljenja moguće je dostaviti Ministarstvu u roku od 10 dana, a najkasnije do 18. oktobra ove godine na adresu Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, Sarajevo ili na e-mail adresu: mrsri@mrsri.ks.gov.ba.
Materijal možete preuzeti na ovom linku: https://mrsri.ks.gov.ba/aktuelnosti/poziv-na-konsultacije-u-vezi-zakona-o-ekonomsko-socijalnom-vijecu-na-podrucju-kantona