Ministar Bašić: Ohrabrujemo privredne subjekte da apliciraju na poticaje Ministarstva

“Dodijela grant sredstava za subjekte male privrede u 2019. godini urađena je na način koji bi trebao postati referenca i drugima u Bosni i Hercegovini. Intencija nam je prije svega da dodatno motiviramo sve kvalitetne privredne subjekte, organizacije i pojedince u Kantonu Sarajevo da nastave aplicirati na programe poticaja Ministarstva, te da ne budu obeshrabreni neutemeljenim optužbama i insinuacijama s političkom pozadinom, koji se plasiraju javnosti”, poručio je na današnjoj konferenciji za medije ministar privrede KS Haris Bašić.
Ministar je danas predstavio cijeli sastav sedmočlane Komisije, istakavši da je ovo prvi put da u radu Komisije pored predstavnika Ministarstva direktno učestvuju i predstavnici nevladinog sektora koji se bave nadzorom nad utroškom javnih sredstava, i akademske zajednice, i predstavnici Ureda za brobu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS, i nezavisni ekonomski stručnjaci.
Potcrtao je da kao ministar nije ni na koji način uticao niti usmjeravao rad Komsije, koja je sastavljena od sedam stručnih i kredibilnih osoba, koje su čak dale i svoje preporuke kako bi se ovaj proces dodatno unaprijedio u narednim ciklusima dodjele sredstava.
“Postigli smo transparentnost procesa i uspjeli vratiti povjerenje malih privrednika u institucije sistema – čemu svjedoči trostruko veći broj prijava nego prošle godine, 116 zaprimljenih prijava u odnosu na 34 od prošle godine. Naveo je da je po pitanju broja aplikacija napravljen trostruki napredak, po pitanju broja korisnika dvostruki, po pitanju iznosa odobrenih sredstava preko 50 posto. Daljnja je intencija da se vrši nadzor nad utroškom tih sredstava i procjenjuje učinak, te shodno tome i unapređuju postojeći programi podrške. Pravimo sistem,“ naglasio je ministar Bašić.
Predsjednik fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa iz Sarajeva Zoran Ivančić bio je jedan od članova komisije, koji je predložen uime civilnog društva, od strane Antikorupcijske mreže Account. Naveo je kako žali što na javni poziv nije bilo više aplikacija iz kreativne industrije, te je pozvao da se na naredne pozive više njih prijavi.
“Kao Komisija dali smo preporuke koje su integrirane u jedan tekst koji će biti objavljen na stranici Vlade Kantona Sarajevo, a s ciljem da u sljedećem ciklusu proces bude još transparentniji i još efikasniji. To bi mogao biti i urnek koji bi se koristio u praksi i na drugim nivoima vlasti kod dodjele grantova i poticaja. Napomenut ću, u BiH se potroši 14 milijardi KM javnih sredstava”, rekao je Ivančić.
Predsjednik Komisije za odabir poticaja grant sredstava i direktor Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić je potvrdio da su članovi Komisije eksperti iz svoje struke, te da je i to bio jedan od motiva njegovog učešća u njenom radu.
“Nama je važno da smo i u toku procesa davali prijedloge i sugestije, koje je Ministarstvo privrede uvažilo, i insistirali, što je i urađeno, da se tačno zna koja je svrha zbog koje je neko dobio sredstva, a koji su razlozi što neko nije dobio sredstva”, kazao je Halilbašić, pojasnivši da je to uneseno u tabelu koja je sastavni dio javno objavljene Odluke, što je dodatni iskorak u transparentnosti.
Dodao je da s obzirom da ističe četverogodišnji program poticaja za malu privredu, naredni period je priika da se načine konkretni izmjene i iskoraci pri kreiranju novog četvorogodišnjeg programa, odnosno da se analizira prethodni period i precizira šta se želi postići u konačnici, šta je svrha izdvajanja, kako bi se za dvije, tri godine, znalo jesu li postignuti postavljeni ciljevi, što bi dalo i veći prostor za nadzor nad utroškom i procjenu učinka.
Po njegovom mišljenju, potrebno je spajati određene poticaje, posebno one koji se odnose na projekte za unapređenje preduzetničke infrastrukture, ali je to prethodno potrebno i normativno urediti, što će omogućiti novi zakon o poslovnim zonama i preduzetničkoj infrastrukturi, na kojem trenutno Ministarstvo privrede KS radi.
Ministar Bašić je na kraju konferencije za medije prisutne upoznao s neprimjerenim prigovorima, teškim neutemeljenim optužbama, čak i ucjenama koje dolaze na adresu Ministarstva i Vlade KS, koji dolaze od pojedinih privrednih subjekata koji nisu ispunili uvjete javnog poziva, te je jedan takav primjer javno iznio i upoznao prisutne novinare, kao i sa odgovorom Ministarstva.