Korisnici socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo poslijepodne mogu podići svoje naknade


 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da će danas  u poslijepodnevnim satima moći  podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka. Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo  sredstva u iznosu od 1.036.075,00 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec april 2015.godine.
Pomenuta sredstva su izdvojena za 5.185 korisnika:stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe,  jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundacija ljekarskih pregleda.