Skupštinske komisije

Komisija za boračka pitanja

Nadležnosti komisije:
  • razmatra prijedloge Vlade Kantona i resornog ministarstva za utvrđivanje politike u oblasti boračko-invalidske zaštite;
  • razmatra informacije, izvještaje i analize o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite, te daje Skupštini svoje mišljenje i stavove o njima;
  • razmatra nacrte i prijedloge propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite u Kantonu, te daje Skupštini svoje mišljenje i stavove o njima;
  • prati stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite, te ukazuje Skupštini, Vladi i resornom ministarstvu na pojave i probleme u toj oblasti;
  • prati realizaciju propisa i ostvarivanje zakonitosti koji mogu biti od interesa za korisnike boračko-invalidske zaštite, te obavještava Skupštinu o povredama i postupanjima pojedinih organa u primjeni tih propisa;
  • vrši i druge poslove iz oblasti boračko-invalidske zaštite.
Predsjednik komisije:
Samir Suljević
Članovi komisije:
Elmedin Konaković, Sabahudin Delalić, Zvonko Marić
Vanjski članovi:

Hamza Zornić, Edin Subašić, Esad Delić