Skupštinske komisije

Komisija za ustavna pitanja

Nadležnosti komisije:
  • prati ostvarivanje Ustava Kantona;
  • razmatra pitanja od značaja za dalji razvoj i izgradnju ustavnog sistema;
  • proučava inicijative za promjenu Ustava Kantona i Ustava Federacije i o tome Skupštini daje svoje mišljenje;
  • daje mišljenje o prijedlozima za izmjene, odnosno dopune prijedloga amandmana na Ustav Kantona i Ustav F BiH;
  • stara se o provođenju javne rasprave kada to Skupština odluči;
  • obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Poslovnikom i potrebama Skupštine
Predsjednik komisije:
Vibor Handžić
Članovi komisije:
Damir Marjanović, Mahir Dević, Danijela Kristić
Vanjski članovi:

Fuad Cuplov, Elmina Čopra, Hidajeta Redžić