Skupštinske komisije

Zakonodavno-pravna komisija

Nadležnosti komisije:
  • razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata koje donosi Skupština u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom Kantona i pravnim sistemom i podnosi pismeni izvještaj o tome;
  • prati proces zakonodavne procedure prilikom donošenja zakona i drugih akata u nadležnosti Skupštine i davanje mišljenja u pismenom obliku;
  • razmatra opće akte organizacija i institucija na koje Skupština daje saglasnost i daje mišljenje Skupštini u pismenom obliku, iz aspekta usklađenosti sa odnosnim zakonima;
  • utvrđuje prečišćene tekstove zakona i drugih akata koje donosi Skupština;
  • utvrđuje odgovore ustavnim sudovima u slučajevima pokretanja postupka pred ustavnim sudovima;
  • obavlja druge poslove u skladu sa ovim poslovnikom.

 

Predsjednik komisije:
Muamer Bandić
Članovi komisije:
Kemal Ademović, Irfan Čengić, Nihad Uk
Vanjski članovi:

Sakib Kasapović, Emina Jahić, Samir Suljević