Skupštinske komisije

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti

Nadležnosti komisije:

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti podnosi Skupštini prijedloge u skladu sa važećim propisom.

Predsjednik komisije:
Elvis Vreto
Članovi komisije:
Admela Hodžić, Amel Mekić, Hamed Aljović
Vanjski članovi:

Ismet Hadžić, Samir Čajić, Jasmina Mršo