Skupštinske komisije

Komisija za međuparlamentarnu saradnju

Nadležnosti komisije:
  • razmatra pitanja ostvarivanja saradnje, uspostavljanja, održavanja i razvijanja odnosa sa regijama i kantonima, gradovima i lokalnim zajednicama u BiH i inostranstvu i odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim organima i organizacijama, naročito u oblasti privrede, kulture, sporta, turizma i drugo;
  • predlaže Skupštini razmatranje pitanja koja se odnose na saradnju Kantona sa inostranstvom;
  • podstiče povezivanje svih subjekata u Kantonu u oblasti međunarodne saradnje;
  • razmatra i druga pitanja iz oblasti međunarodnih odnosa.
Predsjednik komisije:
Fahrudin Pecikoza
Članovi komisije:
Igor Stojanović, Bilsena Šahman, Danijela Kristić, Senad Hasanović, Damir Marjanović, Haris Pleho