Skupštinske komisije

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

Nadležnosti komisije:
  • razmatra planska dokumenta Kantona;
  • razmatra Prostorni plan Kantona i daje Skupštini mišljenje i prijedloge iz djelokruga rada Komisije;
  • prati realizaciju planskih dokumenata(Strategije razvoja)i Prostornog plana i predlaže Skupštini mjere i smjernice za njihovu realizaciju, odnosno predlaže izmjene ovih dokumenata;
  • razmatra prijedloge mjera ekonomske i finansijske politike Kantona Sarajevo i daje Skupštini svoje mišljenje, te predlaže smjernice za njihovu realizaciju;
  • razmatra prijedloge programa razvoja pojedinih privrednih oblasti u Kantonu Sarajevo, te daje Skupštini svoje mišljenje i prijedloge;
  • razmatra nacrt i prijedlog Budžeta Kantona i izvan budžetskih fondova i daje svoje mišljenje, prijedloge amandmana i zaključke;
  • razmatra nacrte i prijedloge zakona kojima se uređuju pojedine privredne oblasti i daje svoje mišljenje i prijedloge amandmana;
  • ostvaruje saradnju sa općinama u Kantonu radi realizacije planskih dokumenata (Strategije razvoja);
  • ostvaruje saradnju sa privrednim asocijacijama na realizaciji planskih dokumenata i mjera ekonomske politike;
  • razmatra godišnji izvještaj o radu Vlade Kantona i kantonalnih organa uprave iz djelokruga Komisije i daje Skupštini mišljenje.
Predsjednik komisije:
Admela Hodžić
Članovi komisije:
Jelena Pekić, Aljoša Čampara, Sanela Klarić
Vanjski članovi:

KemalČaušević, Nermin Hadžić,Hamed Hodžić