Kolegij SKS: Tematska sjednica o pitanju i statusu mladih 20. decembra 2019.godine

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo (KS) odlučio je da će se tematska sjednica o pitanju i statusu mladih održati 20. decembra 2019.godine.
Najavljeno je da će se sjednica na kojoj će biti razmatran Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo, a koji će uključivati rezultate provedene Javne rasprave, održati 26. decembra u sali Gradske uprave.
Dogovoreno je i da će se još jedna redovna sjednica održati u prvoj polovini decembra, dok će tematske o djeci s poteškoćama u razvoju, sportu i zdravstvu biti organizirane u prvom kvartalu naredne godine.