Kanton Sarajevo pomaže školovanje policajaca i opremanje MUP-a Bosansko - podrinjskog Kantona

Delegacije Kantona Sarajevo  uručila je danas u Goraždu  finansijsku  podršku  i opremu  Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko - podrinjskog Kantona. Uz predsjedavajućeg Skupštine KS Elmedina Konakovićem , domaćini u Goraždu su ugostitli ministra MUP-a KS Admira Katicu i ministra za boračka pitanja Ismira Jusku kao i zastupnike Skupštine  KS.
MUP KS je, prema odluci Vlade , osigurao ukupno 185 000 KM za nabavku opreme i školovanje kadeta  na Policijskog akademiji u Sarajevo, za kojim u BPK iskazao potrebu . Takođe, MUP KS je kolegama iz BPK danas uričio  tri terenska vozila, dva motocikla, laserski uređaj za mjerenje brzine vozila sa fotoregistracijom  te određene količine uniformi i oružja.

Ministar unutrašnjih poslova KS  Admir Katica istakao je da Sarajevo kao glavi grad i Kanton ima posebnu odgovornost prema ostalim područijima  pa tako i prema Bosansko- podrinjskom Kantonu  i sa sigurnosnog aspekta.

“ Nesumnjivo je da ovdje postoji potreba stvaranja boljeg sigurnosnog ambijenta i mi želimo olakšati rad našim kolegama. Edukacijom i opremanjem policije podstičemo rad policijskih službenika kao i postizanje boljih rezultata”  istakao je ministar Katica te naglasio opredjeljenje unapređenja saradnje i sa drugim policijskim agencijama.

Ministrica MUP-a BPK Nizama Rišljanin se u ime  izvršne i zakonodavne vlasti BPK zahvalila  Kantonu  Sarajevo naglašavajući činjenicu koliko je važna ova pomoći za nastavak rada ovog Ministarstva.

“ Veoma nam je važno da je Kanton Sarajevo još na prvom zajedničkom  sastanku 26. juna prepoznao naše potrebe  kadrovskog jačanja  i  opremanja nedostajućim materijalno tehničkim  sredstvima .  Finansiranje obuke za 22 policijska službenika i tri inspektora od strane Ministarstvo unutrašnjih poslova KS sa 125 000 KM  za nas   znači obezbjeđenje veće sigurnosti i smanjenje  svih oblika kriminaliteta “ istakla je Rišljanin.

Pored MUP-a KS i Ministarstvo za  boračkih pitanja KS je za pomoć izgradnji  i sanaciji stambenih objekata pripadnika boračke populacije izdvojilo 30 000 KM sa područja općina Foča – Ustikolina i čija je realizacija u toku.

“ Uvažavajući tešku situaciju u kojoj se nalazi boračka populacija ovog Kantona  i činjenica da se goraždanska regija u najvećem dijelu agresije nalazila u zoni odgovornosti 1. korupsa Armije RBiH ovo Miniistarstvo će nastaviti podržavati borce u ovom dijelu BiH” , poručio je ministar za boračka pitanja KS Ismir Jusko.
Prema riječima predsjedavajućeg Konakovića veze i poseban odnos  sa Goraždem uvijek će biti dio politike Kantona Sarajevo. Mnogo je zajedničkih projekata već realizirano, ali prostora za saradnju, posebno onu privrednu, ima još dosta.
“ Mi nikada nećemo zaboraviti vaše mjesto i ulogu u odbrani BiH na Drini. Smatramo da ste nepravedno  tretirani u raspodjeli prihoda u FBiH i mi, spram svojih mogućnosti, želimo da vam to olakšamo “ poručio je Konaković