Izvještaj o utrošku sredstava tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu;