Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar 2016.godine -decembar 2016.godine