Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu;

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu;

Prilog: 
Rezultat: 
Nije usvojen

Vertical Tabs

Za: 
3
Protiv: 
16
Suzdržan: 
2