Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2022. godinu