Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2020. godinu;

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2020. godinu;

Prilog: 
Rezultat: 
Nije usvojen

Vertical Tabs

Za: 
2
Protiv: 
8
Suzdržan: 
9