Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2020. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST ZDRAVSTVA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2021
Nosilac posla: 
JU Psihijatrijska bolnica
Ministarstvo zdravstva
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2021
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
37. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO