Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Sarajevska filharmonija“ za 2023. godinu;